موسسه مسافربری شماره یک بجنورد

بجنورد -> شهریار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, گرگان, پایانه شرق(تهران)

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:00

اتوکار: BENZ C457
مديريت تاتاري (05832252002-09159843077)

40 صندلی خالی

565,000 ریال

452,000 ریال
موسسه مسافربری شماره یک بجنورد

بجنورد -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, گرگان, پایانه شرق(تهران)

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:00

اتوکار: VOLVO B7 TIP2
مديريت تاتاري (05832252002-09159843077)

38 صندلی خالی

565,000 ریال

452,000 ریال
شرکت تک سفرایرانیان - شعبه بجنورد

بجنورد -> اصفهان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, سمنان, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو مارال (*پذیرایی رایگان و صندلی مجهز به شارژر*)
مدیریت تاتاری (05832720500-09159843077)

24 صندلی خالی

1,020,000 ریال

765,000 ریال
موسسه مسافربری شماره یک بجنورد

بجنورد -> کرج

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان, پایانه شرق(تهران)

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:00

اتوکار: سي آی پی تخت شو مارال (*پذیرایی رایگان- صندلی مجهز به شارژر*)
مديريت تاتاري (05832252002-09159843077)

23 صندلی خالی

1,020,000 ریال

714,000 ریال
شرکت شماره چهار میهن نورآریا بجنورد

بجنورد -> پایانه شرق(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 14

45 صندلی خالی

565,000 ریال

508,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت