قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بجنورد

شرکت شماره پانزده ترابربی تا بجنورد

بجنورد -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, قائم شهر, سارئ, گرگان, بابل

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 17:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه 1

40 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت شماره پانزده ترابربی تا بجنورد

بجنورد -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, قائم شهر, سارئ, گرگان, بابل

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه 1

40 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت