قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بجنورد

شرکت شماره پانزده ترابربی تا بجنورد

بجنورد -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, قائم شهر, سارئ, گرگان, بابل

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه 1

32 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت شماره پانزده ترابربی تا بجنورد

بجنورد -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, قائم شهر, سارئ, گرگان, بابل

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه 1

32 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت شماره پانزده ترابربی تا بجنورد

بجنورد -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, قائم شهر, سارئ, گرگان, بابل

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه 1

32 صندلی خالی

310,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت