قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اسفراین

شرکت پیک معتمد اسفراین

اسفراین -> کرج

شهرهای بین راهی

شریف آباد (تهران ), سمنان, شاهرود, گرمسار, تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 17:00

اتوکار: ولوو تی ایکس

40 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت پیک معتمد اسفراین

اسفراین -> تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود, شریف آباد (تهران ), گرمسار, سمنان

شنبه

1398/12/10 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت پیک معتمد اسفراین

اسفراین -> تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود, شریف آباد (تهران ), گرمسار, سمنان

شنبه

1398/12/10 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت پیک معتمد اسفراین

اسفراین -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 20:00

اتوکار: VIP اسکانیا مارال مجهز به شارژراختصاصی
ترمينال

8 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت