قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اسفراین

شرکت پیک معتمد اسفراین

اسفراین -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), قوچان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

35 صندلی خالی

204,000 ریال

193,800 ریال
شرکت پیک معتمد اسفراین

اسفراین -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), قوچان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره
پایانه مسافربری تعاونی 2

39 صندلی خالی

204,000 ریال

193,800 ریال
شرکت پیک معتمد اسفراین

اسفراین -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), قوچان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 23:55

اتوکار: ولوو۴۰نفره

39 صندلی خالی

204,000 ریال

193,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت