قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیروان

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, گرگان, آزادشهر, سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: ولووبی ۹ سالار

44 صندلی خالی

390,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, گرگان, استان تهران, سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: ولو بی ۹سالارتک صندلی
مسافر بری زارع مقدم

25 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, آزادشهر, گرگان, سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ()
مسافر بری زارع مقدم

24 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, گرگان, آزادشهر, سارئ

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو
مسافربری عمرانی

23 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت