قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیروان

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), سمنان

سه شنبه

1399/01/12 ساعت 16:00

اتوکار: مارال تک صندلی

24 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابربیتا شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), سمنان

سه شنبه

1399/01/12 ساعت 16:00

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۵ نفره

18 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), سمنان

سه شنبه

1399/01/12 ساعت 18:30

اتوکار: مارال تک صندلی

23 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابربیتا شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), سمنان

سه شنبه

1399/01/12 ساعت 18:30

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۵ نفره

24 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت