قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

36 صندلی خالی

830,000 ریال

664,000 ریال
سفر سیر بیرجند

ترمینال بیرجند -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
همراه داشتن دستکش وماسک الزامی می باشد

25 صندلی خالی

1,400,000 ریال

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> تهران جنوب

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مارال - ویژه - (V i P)
خط ویژه پاسخگویی ورزرو بلیط کلیه ساعات سرویسها از بیرجند به تهران وبالعکس از تهران به بیرجند -- 09157200199 - باغستانی

25 صندلی خالی

1,400,000 ریال

1,302,000 ریال
سفر سیر بیرجند

ترمینال بیرجند -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس VIPمارال مانیتوردار 10اینچ
همراه داشتن دستکش وماسک الزامی می باشد

24 صندلی خالی

1,400,000 ریال

پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:50

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
در طول مسیر استفاده از ماسک و دستکش الزامی می باشد

25 صندلی خالی

1,400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت