قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

سفر سیر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:40

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
نمازستون دین است

12 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
بلیط رفت وبرگشت خود را رزرو کنید واز تخفیف ویژه بهرمند شوید خط ویژه رزرو وخریدبلیط کلیه ساعات سرویسهای رفت وبرگشت :09157200199 اسماعیل باغستانی

37 صندلی خالی

295,000 ریال

236,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارالVIP

15 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس دورساDORSA ViP مانیتوردار- باغستانی- 09157200199
بلیط رفت وبرگشت خود را رزرو کنید واز تخفیف ویژه بهرمند شوید خط ویژه رزرو وخریدبلیط کلیه ساعات سرویسهای رفت وبرگشت :09157200199 اسماعیل باغستانی

20 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
سفر سیر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:10

اتوکار: اتوبوس VIPمارال مانیتوردار 10اینچ
نمازستون دین است

22 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت