قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بیرجند به مشهد

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا - ViP

23 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس مارالVIP

21 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
بلیط رفت وبرگشت خودرارزروکنیدوتا20درصدرفت وبرگشت تخفیف بگیرید خط ویژه رزرو وخریدبلیط کلیه ساعات سرویسهای رفت وبرگشت :09157200199 اسماعیل باغستانی

43 صندلی خالی

295,000 ریال

236,000 ریال
سفر سیر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 12:40

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
نام اصلی با نام شهر متفاوت است

19 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
بلیط رفت وبرگشت خودرارزروکنیدوتا20درصدرفت وبرگشت تخفیف بگیرید خط ویژه رزرو وخریدبلیط کلیه ساعات سرویسهای رفت وبرگشت :09157200199 اسماعیل باغستانی

35 صندلی خالی

295,000 ریال

236,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی