قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

سفر سیر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
داشتن دستکش وماسک الزامی می باشد

23 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 21:50

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
استفاده از ماسک ودستکش در طول سفر الزامی می باشد با تشکر

10 صندلی خالی

600,000 ریال

سفر سیر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس مارال سه محورفرست کلاس مانیتوردار
داشتن دستکش وماسک الزامی می باشد

28 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس مارالvip25

10 صندلی خالی

485,000 ریال

388,000 ریال
ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس مارال-MARAL ViP مانیتوردار- باغستانی- 09157200199
خط ویژه پاسخگویی ورزرو بلیط کلیه ساعات سرویسها از بیرجند به مشهد مقدس وبالعکس از مشهد به بیرجند -- 09157200199 - باغستانی

15 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت