قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال بیرجند

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

23 صندلی خالی

750,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

18 صندلی خالی

750,000 ریال

پیک صبا بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد

0 صندلی خالی

750,000 ریال

      تاریخ حرکت