قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارالVIP
درطول مسیر استفاده از ماسک ودستکش الزامی میباشد

22 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس دورساDORSA ViP مانیتوردار- باغستانی- 09157200199
خط ویژه پاسخگویی ورزرو بلیط کلیه ساعات سرویسها از بیرجند به مشهد مقدس وبالعکس از مشهد به بیرجند -- 09157200199 - باغستانی

17 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
سفر سیر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:10

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
همراه داشتن دستکش وماسک الزامی می باشد

22 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
سفر سیر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:25

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
نام اصلی با نام شهر متفاوت است

25 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
سفر سیر بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
همراه داشتن دستکش وماسک الزامی می باشد

25 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت