قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

شنبه

1399/07/05 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

163,000 ریال

130,400 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال VIP مانیتورداراختصاصی

25 صندلی خالی

310,000 ریال

248,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زابل

شهرهای بین راهی

نهبندان

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

39 صندلی خالی

163,000 ریال

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس مارال VIP مانیتورداراختصاصی

25 صندلی خالی

310,000 ریال

248,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

شنبه

1399/07/05 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس مارالvip25

25 صندلی خالی

310,000 ریال

248,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت