قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

27 صندلی خالی

136,000 ریال

108,800 ریال
پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نهبندان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس ولو42
لطفا جهت دریافت بلیط به شرکت جهانگشت مهر مراجعه فرمائید با تشکر

41 صندلی خالی

136,000 ریال

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

17 صندلی خالی

259,000 ریال

207,200 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

32 صندلی خالی

136,000 ریال

108,800 ریال
پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نهبندان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
لطفا جهت دریافت بلیط به شرکت جهانگشت مهر مراجعه فرمائید با تشکر

17 صندلی خالی

259,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت