قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
در طول مسیر استفاده از ماسک ودستکش الزامی میباشد

40 صندلی خالی

163,000 ریال

130,400 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس 457
در طول مسیر استفاده از ماسک ودستکش الزامی میباشد

36 صندلی خالی

163,000 ریال

130,400 ریال
پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> زاهدان

شهرهای بین راهی

نهبندان

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس ولوو بی 7
لطفا جهت دریافت بلیط به شرکت جهانگشت مهر مراجعه فرمائید با تشکر

40 صندلی خالی

163,000 ریال

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
در طول مسیر استفاده از ماسک ودستکش الزامی میباشد

35 صندلی خالی

163,000 ریال

130,400 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نهبندان

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
در طول مسیر استفاده از ماسک ودستکش الزامی میباشد

42 صندلی خالی

163,000 ریال

130,400 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت