قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زابل و تخفیف در ترمینال بیرجند

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زابل

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

36 صندلی خالی

390,000 ریال

312,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زابل

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

31 صندلی خالی

390,000 ریال

312,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت