قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زابل

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
استفاده از ماسک ودستکش الزامی می باشد

39 صندلی خالی

310,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت