قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
در طول مسیر استفاده از ماسک ودستکش الزامی می باشد

44 صندلی خالی

916,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت