قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس یزد و تخفیف در ترمینال بیرجند

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> شیراز

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس مارال - ویژه - (V i P)
رزرو بلیط رفت وبرگشت از شیراز --- 09153624625 برزگر -09158605548 صفایی

21 صندلی خالی

1,180,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال

22 صندلی خالی

1,180,000 ریال

میهن نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> شیراز (فارس )

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی مارال

25 صندلی خالی

1,180,000 ریال

      تاریخ حرکت