قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال فردوس

جهان گشت مهر فردوس

فردوس (خراسان ) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵نفره وی آی پی
10درصد تخفیف

15 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت مسافربری گیتی نورد فردوس

فردوس (خراسان ) -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 11:30

اتوکار: ولووبی ۹
مسئول فروش محمد عجم09159349617حمید حجتی 09153347012

22 صندلی خالی

240,000 ریال

216,000 ریال
جهان گشت مهر فردوس

فردوس (خراسان ) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵نفره وی آی پی
10درصد تخفیف

24 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت مسافربری گیتی نورد فردوس

فردوس (خراسان ) -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال
مسئول فروش محمد عجم09159349617حمید حجتی 09153347012

20 صندلی خالی

360,000 ریال

324,000 ریال
شرکت مسافربری گیتی نورد فردوس

فردوس (خراسان ) -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی او ۵۰۰
مسئول فروش محمد عجم09159349617حمید حجتی 09153347012

12 صندلی خالی

360,000 ریال

324,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت