قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال فردوس

جهان گشت مهر فردوس

فردوس (خراسان ) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵نفره وی آی پی
10درصد تخفیف

10 صندلی خالی

450,000 ریال

جهان گشت مهر فردوس

فردوس (خراسان ) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵نفره وی آی پی
10درصد تخفیف

18 صندلی خالی

450,000 ریال

جهان گشت مهر فردوس

فردوس (خراسان ) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا ۲۵نفره وی آی پی
10درصد تخفیف

18 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت