قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اهواز به تهران

شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت

اهواز -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان ), پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی مارال مانیتوردار تخت شو ۲۵نفره(تلفن رزرو۳۳۷۸۰۰۱۴

11 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت

اهواز -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران), اراک, تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: مارال مانیتوردارتخت شو۲۵نفره همراه باشام گرم وشارژر اختصاصی(33780009)

8 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت

اهواز -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: مارال مانیتوردارتخت شو۲۵نفره همراه باشام گرم وشارژر اختصاصی(33780009)

8 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شرکت جهان گشت مهر اهواز

اهواز -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو. شماره تماس۳۳۷۸۰۰۱۳

14 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز

اهواز -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی مارال۲۵نفره تخت شو(۳۳۷۸۰۰۱۶-۰۶۱)

9 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> تهران ( پایانه جنوب )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: vip 25 تختشووپذیرایی
جایگاه شماره یک

9 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر09392289535

9 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره با سرو شام گرم رایگان
هر۵عدد خرید اینترنتی یک بلیط رایگان

3 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: مارال۲۵نفره۲۰۱۸ vip

21 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: مارال وی آی پی۲۵
جایگاه شماره 2

8 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو(همراه باشام گرم رایگان)
undefined

15 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی

اهواز -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, اراک, بروجرد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: VIP دُرسا مانیتورداربا شام گرم

9 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی

اهواز -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: VIP دُرسا مانیتورداربا شام گرم

9 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز

اهواز -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: وی آی پی۲۵نفره تخت شو(با سرو شام گرم)

21 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه بیهقی(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو(تلفن رزرو ۳۳۷۸۰۰۱۴

10 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت رویال سفر ایرانیان اهواز- پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه بیهقی(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان ), پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو(تلفن رزرو ۳۳۷۸۰۰۱۴

10 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز

اهواز -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: تک صندلی مارال(باسروشام گرم)

25 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی

اهواز -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: سه محور تخت شومانیتور دار شام گرم**

1 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت تعاونی 15 ترابر بی تا اهواز تی بی تی

اهواز -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, تهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: سه محور تخت شومانیتور دار شام گرم**

1 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اهواز

اهواز -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب, اراک, قم, بروجرد, خرم آباد (لرستان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره با پذیرایی محل سوار شدن سه راه خرمشهر ۰۹۱۶۰۱۰۸۰۰۳
undefined

18 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر
محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر09392289535

6 صندلی خالی

690,000 ریال

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> تهران ( پایانه جنوب )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: ۲۵vip تختشومانیتوردار با سرو شام گرم
جایگاه شماره یک

3 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: کلاسیک ویژه**با اینترنت رایگان و شام گرم رایگان
هر5عددخریداینترنتی از آسیاسفر یک بلیط رایگان

12 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی سه محور (تخت شو مانیتوردارهمرا باشام گرم رایگان)

6 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال