قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال اهواز

آسیا سفر اهواز

پایانه مسافربری سیاحت -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی همراه با پک بهداشتی وتغذیه
5خرید اینترنتی 1 بلیط رایگان

8 صندلی خالی

1,524,000 ریال

آسیا سفر اهواز

پایانه مسافربری سیاحت -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس مان مانیتوردار/همراه باتغذیه وپک بهداشتی
5خرید اینترنتی 1 بلیط رایگان

7 صندلی خالی

1,524,000 ریال

آسیا سفر اهواز

پایانه مسافربری سیاحت -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32نفره همراه باتغذیه پک بهداشتی
5خرید اینترنتی 1 بلیط رایگان

8 صندلی خالی

1,247,000 ریال

      تاریخ حرکت