قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

ترابر بی تا اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
کلاسیک تک صندلی همراه باپذیرایی 09166079967

20 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه کاوه (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, فولادشهر, زرین شهر, بروجن, نجف آباد (اصفهان )

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 19:30

اتوکار: MAN****VIP مانیتور دار ((کاوه-صفه))/۰۹۰۳۴۴۴۲۰۱۰/۰۹۰۳۴۴۴۳۰۰۱
19:30از سراه خرمشهر

14 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه کاوه (اصفهان ), شاهین شهر, فولادشهر, بروجن

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 19:30

اتوکار: VIPمانیتوردار۲۵نفره( تپه) ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷

13 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), شاهین شهر, فولادشهر, بروجن, پایانه صفه (اصفهان )

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 19:30

اتوکار: VIPمانیتوردار۲۵نفره( تپه) ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷

13 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), شاهین شهر, فولادشهر, بروجن, پایانه کاوه (اصفهان )

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 19:30

اتوکار: VIPمانیتوردار۲۵نفره( تپه) ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷

13 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت