قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه سیاحت

اهواز -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, شاهین شهر, فولادشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:00

اتوکار: درسا مانیتوردار۲۵ صندلی(پایانه صفه و کاوه )

7 صندلی خالی

770,000 ریال

693,000 ریال
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
محل سوار شدن ترمینال تپه09166079967

10 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, زرین شهر, فولادشهر, بروجن

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:30

اتوکار: MAN****VIP مانیتور دارهمراه باشام

4 صندلی خالی

770,000 ریال

693,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه کاوه (اصفهان ), شاهین شهر, فولادشهر, بروجن

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:30

اتوکار: VIPدرسامانیتوردار/حرکت ازتپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷

10 صندلی خالی

770,000 ریال

693,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), شاهین شهر, فولادشهر, بروجن, پایانه صفه (اصفهان )

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:30

اتوکار: VIPدرسامانیتوردار/حرکت ازتپه ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷

10 صندلی خالی

770,000 ریال

693,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت