شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), شاهین شهر, پایانه صفه (اصفهان )

جمعه

1398/12/02 ساعت 23:30

اتوکار: درسا مانیتوردار//حرکت از تپه همراه با پزیرایی سلف سرویس
حرکت از ترمینال تپه

1 صندلی خالی

770,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), شاهین شهر, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/12/02 ساعت 23:30

اتوکار: درسا مانیتوردار//حرکت از تپه همراه با پزیرایی سلف سرویس
حرکت از ترمینال تپه

1 صندلی خالی

770,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت