شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه کاوه (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, فولادشهر, شاهین شهر, بروجن

شنبه

1399/04/14 ساعت 08:30

اتوکار: MARAL VIP مانیتور دار ((کاوه -صفه))/۰۹۰۳۴۴۴۲۰۱۰
صبح 8:30ازسراه خرمشهر

18 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), شاهین شهر, فولادشهر, بروجن, پایانه صفه (اصفهان )

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:00

اتوکار: VIPمانیتوردار۲۵نفره( تپه) ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷

16 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), شاهین شهر, فولادشهر, بروجن, پایانه کاوه (اصفهان )

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:00

اتوکار: VIPمانیتوردار۲۵نفره( تپه) ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷

16 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق

اهواز -> پایانه کاوه (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, بروجن, اصفهان, فولادشهر, پایانه صفه (اصفهان )

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:15

اتوکار: مارالvip مانیتوردار حرکت از تپه

16 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق

اهواز -> پایانه کاوه (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), شاهین شهر, بروجن, اصفهان, فولادشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:15

اتوکار: مارالvip مانیتوردار حرکت از تپه

16 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت