قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر 09392289535/صفه/کاوه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس مارالvipهمراه مانیتورشخصی/پذیرایی وپک بهداشتی
محل سوار شدن ترمینال تپه شرکت آسیا سفر09392289535

14 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, فولادشهر, بروجن, زرین شهر

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:45

اتوکار: درسامانیتوردار/کاوه /شاهین شهر/همراه باپک بهداشتی ۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۲/۰۹۳۳۵۸۵۱۵۳۱
ازمسیرایذه ترمینال کاوه-شاهین شهر-بروجن

0 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, زرین شهر, بروجن, فولادشهر

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:45

اتوکار: درسامانیتوردار/کاوه /شاهین شهر/همراه باپک بهداشتی ۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۲/۰۹۳۳۵۸۵۱۵۳۱
ازمسیرایذه ترمینال کاوه-شاهین شهر-بروجن

0 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه کاوه (اصفهان ), شاهین شهر, بروجن, فولادشهر

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: VIPمانیتوردار۲۵نفره( تپه) ۷۵۷۵ ۱۷۲ ۰۹۳۷

18 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه شرق

اهواز -> پایانه کاوه (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), شاهین شهر, بروجن, اصفهان, فولادشهر

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:15

اتوکار: مارالvip مانیتوردار حرکت از تپه

7 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت