قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, زرین شهر, فولادشهر

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 12:00

اتوکار: درسامانیتودار/کاوه/شاهین شهر/همراه باپک بهداشتی ۳۳۷۸۰۰۱۲/۰۹۳۳۵۸۵۱۵۳۱
حرکت ازجاده ایذه ترمینال کاوه /شاهین شهر/بروجن

19 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, فولادشهر, زرین شهر

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 12:00

اتوکار: درسامانیتودار/کاوه/شاهین شهر/همراه باپک بهداشتی ۳۳۷۸۰۰۱۲/۰۹۳۳۵۸۵۱۵۳۱
حرکت ازجاده ایذه ترمینال کاوه /شاهین شهر/بروجن

19 صندلی خالی

920,000 ریال

782,000 ریال
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, پایانه کاوه (اصفهان ), بروجن, فولادشهر, زرین شهر

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 12:45

اتوکار: درسا/ vip مانیتوردارتخت شو//با شارژاختصاصی

20 صندلی خالی

910,000 ریال

773,500 ریال
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, پایانه کاوه (اصفهان ), بروجن, زرین شهر, فولادشهر

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 12:45

اتوکار: درسا/ vip مانیتوردارتخت شو//با شارژاختصاصی

20 صندلی خالی

910,000 ریال

773,500 ریال
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

فولادشهر

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
دورسا مانیتوردار تک صندلی همراه با پذیرایی 09166079967

16 صندلی خالی

920,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت