قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

ترابر بی تا اهواز پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

شهرهای بین راهی

زرین شهر, شاهین شهر, بروجن, لردگان, فولادشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:30

اتوکار: درسامانیتوردار ۲۵ تلفن ۰۹۱۶۶۰۷۹۹۶۷
صفه/کاوه/شاهین شهر/فولادشهر/زرین شهر/شرکت مسافربری TBT سفر خوشی را برای شما آرزومند است

20 صندلی خالی

920,000 ریال

ترابر بی تا اهواز پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

شهرهای بین راهی

فولادشهر, شاهین شهر, بروجن, لردگان, زرین شهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:30

اتوکار: درسامانیتوردار ۲۵ تلفن ۰۹۱۶۶۰۷۹۹۶۷
صفه/کاوه/شاهین شهر/فولادشهر/زرین شهر/شرکت مسافربری TBT سفر خوشی را برای شما آرزومند است

20 صندلی خالی

920,000 ریال

ترابر بی تا اهواز پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

شهرهای بین راهی

زرین شهر, شاهین شهر, بروجن, لردگان, فولادشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:00

اتوکار: ۲۵نفره مارال ۰۹۱۶۶۰۷۹۹۶۷ مانیتوردار
صفه/کاوه/شاهین شهر/فولادشهر/زرین شهر/شرکت مسافربری TBT سفر خوشی را برای شما آرزومند است

20 صندلی خالی

920,000 ریال

ترابر بی تا اهواز پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

شهرهای بین راهی

فولادشهر, شاهین شهر, بروجن, لردگان, زرین شهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:00

اتوکار: ۲۵نفره مارال ۰۹۱۶۶۰۷۹۹۶۷ مانیتوردار
صفه/کاوه/شاهین شهر/فولادشهر/زرین شهر/شرکت مسافربری TBT سفر خوشی را برای شما آرزومند است

20 صندلی خالی

920,000 ریال

ترابر بی تا اهواز پایانه شرق

اهواز -> اصفهان

شهرهای بین راهی

زرین شهر, شاهین شهر, بروجن, لردگان, فولادشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:30

اتوکار: کلاسیک تک صندلی ۰۹۱۶۶۰۷۹۹۶۷ ۳۰نفره
صفه/کاوه/شاهین شهر/فولادشهر/زرین شهر/شرکت مسافربری TBT سفر خوشی را برای شما آرزومند است

20 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت