قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر 09392289535 حرکت ازتپه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس VIPهمراه مانیتورشخصی/پذیرایی وپک بهداشتی/کاوه صفه
محل سوارشدن ترمینال تپه /09392289535

20 صندلی خالی

950,000 ریال

807,500 ریال
آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر 09392289535 حرکت ازتپه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 22:10

اتوکار: اتوبوس VIPهمراه مانیتورشخصی/پذیرایی وپک بهداشتی/کاوه صفه
محل سوارشدن ترمینال تپه شرکت اسیا سفر 09392289535

3 صندلی خالی

950,000 ریال

807,500 ریال
آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر 09392289535 حرکت ازتپه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس VIPهمراه مانیتورشخصی/پذیرایی وپک بهداشتی/کاوه صفه
محل سوار شدن ترمینال تپه09392289535

13 صندلی خالی

950,000 ریال

807,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت