قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس مارال /مانیتوردار
محل سوارشدن پایانه شرق(تپه)09392289535

7 صندلی خالی

790,000 ریال

آسیا سفر اهواز

پایانه مسافربری سیاحت -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار/نهاررایگان
هر5عدد خرید اینترنتی1بلیط رایگان09397773006

0 صندلی خالی

790,000 ریال

ترابر بی تا اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
محل سوار شدن ترمینال تپه 09166079967

21 صندلی خالی

620,000 ریال

ترابر بی تا اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
اتوبوس 25 نفره دارای مانیتور اختصاصی09166079967

18 صندلی خالی

790,000 ریال

ترابر بی تا اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
اتوبوس 25 نفره دارای مانیتور اختصاصی09166079967

0 صندلی خالی

790,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت