قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

ترابر بی تا اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس مارال
مارال تک صندلی همراه با پذیرایی 09166079967

17 صندلی خالی

950,000 ریال

آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر 09392289535/صفه/کاوه

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس مارالvipهمراه مانیتورشخصی/پذیرایی وپک بهداشتی
محل سوار شدن ترمینال تپه شرکت آسیا سفر09392289535

19 صندلی خالی

950,000 ریال

807,500 ریال
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
کلاسیک تک صندلی همراه با پذیرایی 09166079967

20 صندلی خالی

740,000 ریال

آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر 09392289535/صفه/کاوه

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارالvipهمراه مانیتورشخصی/پذیرایی وپک بهداشتی
محل سوار شدن ترمینال تپه شرکت آسیا سفر

24 صندلی خالی

950,000 ریال

807,500 ریال
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
دورسا مانیتور دار تک صندلی همراه با پذیرایی 09166079967

18 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت