قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اهواز به شیراز

آسیا سفر اهواز

پایانه مسافربری سیاحت -> پایانه امیرکبیر (شیراز)

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار/نهاررایگان
هر5عدد خریداینترنتی ازآسیاسفر1بلیط رایگان09163077569

18 صندلی خالی

650,000 ریال

آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> شیراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 10:15

اتوکار: اتوبوس مارال/مانیتوردار/همراه بانهار رایگان
محل سوار شدن پایانه شرق(تپه) 09392289535

13 صندلی خالی

650,000 ریال

آسیا سفر اهواز

پایانه مسافربری سیاحت -> پایانه امیرکبیر (شیراز)

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس درسامانیتوردار
هر5عدد خریداینترنتی ازآسیاسفر1بلیط رایگان09163077569

15 صندلی خالی

650,000 ریال

آسیا سفر اهواز پایانه تپه

ترمینال تپه اهواز -> شیراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس درسا/مانیتوردار
محل سوار شدن پایانه شرق(تپه) 09392289535

17 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی