سیروسفر اهواز- پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:30

اتوکار: vip25صندلی تخت شوهمراه با پذیرایی واینترنت رایگان پک بهداشتی کامل(کاراندیش وامیرکبیر)(۳۳۷۸۰۰۰۹)

18 صندلی خالی

930,000 ریال

790,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت