قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرکنگان, بندرلنگه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:30

اتوکار: مارال۲۵نفره۲۰۱۸ vipباپک بهداشتی تلفن رزرو۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۷

23 صندلی خالی

1,340,000 ریال

1,139,000 ریال
شرکت گيتى پيما خوزستان پایانه سیاحت

اهواز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرکنگان, بندرلنگه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵ نفره همراه با پک کامل بهداشتی-۳۳۷۸۰۰۰۵

25 صندلی خالی

1,340,000 ریال

1,139,000 ریال
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرکنگان, بندرلنگه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:30

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو/همراه باپک بهداشتی /۰۹۳۳۵۸۵۱۵۳۱/۳۳۷۸۰۰۱۲
جایگاه 12

21 صندلی خالی

1,340,000 ریال

1,139,000 ریال
شرکت پیک صبااهواز پایانه شرق

اهواز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرکنگان, بندرلنگه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:55

اتوکار: وای پی ۲۵نفره مارال تخت شو/حرکت ترمینال تپه
رزروبلیط 09169888728

22 صندلی خالی

1,340,000 ریال

1,139,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه شرق

اهواز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلویه, بندرلنگه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:00

اتوکار: مارال ۲۵ نفره وی آی پی//حرکت از تپه
حرکت از ترمینال تپه/06132284055

13 صندلی خالی

1,340,000 ریال

1,139,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت