قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرلنگه, عسلويه, بندرکنگان, چغادک, پارسیان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا تلفن رزرو۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۷

27 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
شرکت گيتى پيما خوزستان

اهواز -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرلنگه, عسلويه, کنگان (بوشهر), پارسیان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:30

اتوکار: Maral 25 Vip تخت شو ۲۵تلفن ۳۳۷۸۰۰۰۵

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
شرکت پيک صبا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

بندرلنگه, عسلويه, پارسیان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:30

اتوکار: مارال وی آی پی ۲۵نفره تخت شو۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۲

4 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرلنگه, عسلويه, بندرکنگان, چغادک, پارسیان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:30

اتوکار: مارال۲۵نفره۲۰۱۸ vipتلفن رزرو۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۷

0 صندلی خالی

900,000 ریال

810,000 ریال
شرکت گيتى پيما خوزستان

اهواز -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرلنگه, عسلويه, کنگان (بوشهر), چغادک, پارسیان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:30

اتوکار: Maral 25 Vip تخت شو ۲۵تلفن ۳۳۷۸۰۰۰۵

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت