قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

شرکت تعاونی شماره 7 عدل اهواز-پایانه سیاحت

اهواز -> سنندج

شهرهای بین راهی

کرمانشاه, اسلام آباد غرب, پلدختر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 17:30

اتوکار: اسكانيا(كرمانشاه باسرويس سنندج ۳۳۷۸۰۰۱۶-۰۶۱)

43 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب, پلدختر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 20:00

اتوکار: مارالv.i.p(مانیتوراختصاصی*باپک بهداشتی)تلفن رزرو۰۶۱۳۳۷۸۰۰۰۸
محل سوار شدن جایگاه 8

10 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب, پلدختر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 20:30

اتوکار: ولووبیVIP۹تخت شو۲۵نفره-راننده علی داودی) تلفن رزرو۰۶۱۳۳۷۸۰۰۱۷

20 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت