قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس آبادان به اصفهان

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهين شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درسا
مجهز به صندلي مانيتوردار

0 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), نجف آباد (اصفهان ), فولادشهر, زرین شهر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره
undefined

12 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نجف آباد (اصفهان ), فولادشهر, زرین شهر, پایانه کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره
undefined

12 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), شاهین شهر, زرین شهر, فولادشهر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتوردار با شام)

0 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, زرین شهر, فولادشهر, پایانه صفه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتوردار با شام)

0 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
شرکت مسافربرى رویال سفرآبادان

آبادان -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فولادشهر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره مانیتور دار

7 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
شرکت آسیا سفر آبادان

آبادان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: vip 25

0 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, فولادشهر, پایانه کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار
undefined

11 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), شاهین شهر, فولادشهر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار
undefined

11 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
شرکت  مسافربرى بى تاى آبادان

آبادان -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, فولادشهر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: درسا وی آی پی۲۵ نفره

5 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهين شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

14 صندلی خالی

420,000 ریال