شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> پایانه کاوه (اصفهان )

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, زرین شهر, فولادشهر, پایانه صفه (اصفهان )

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 21:00

اتوکار: ماهانVIP(بامانیتور شخصی)
تلفن:09390037878/ /06153331212/09160631121

9 صندلی خالی

1,030,000 ریال

885,800 ریال
شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> پایانه کاوه (اصفهان )

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), شاهین شهر, زرین شهر, فولادشهر

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 21:00

اتوکار: ماهانVIP(بامانیتور شخصی)
تلفن:09390037878/ /06153331212/09160631121

9 صندلی خالی

1,030,000 ریال

885,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت