شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> پایانه کاوه (اصفهان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, زرین شهر, فولادشهر, ایذه, پایانه صفه (اصفهان )

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 21:00

اتوکار: درساVIP (با مانیتور شخصی)
جایگاه 2 تلفن: 09390037878

9 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> پایانه کاوه (اصفهان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, زرین شهر, فولادشهر, پایانه صفه (اصفهان ), ایذه

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 21:00

اتوکار: درساVIP (با مانیتور شخصی)
جایگاه 2 تلفن: 09390037878

9 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت