شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نجف آباد (اصفهان ), فولادشهر, شاهین شهر, پایانه کاوه (اصفهان )

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره
undefined

7 صندلی خالی

860,000 ریال

774,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, فولادشهر, پایانه کاوه (اصفهان )

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار
undefined

8 صندلی خالی

860,000 ریال

774,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> پایانه صفه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), شاهین شهر, فولادشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی مانیتوردار
undefined

8 صندلی خالی

860,000 ریال

774,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت