قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زرین شهر و تخفیف در ترمینال آبادان

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

زرین شهر

جمعه

1399/10/26 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

6 صندلی خالی

755,000 ریال

شرکت  مسافربرى بى تاى آبادان

آبادان -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, ایذه, لردگان, زرین شهر

جمعه

1399/10/26 ساعت 21:30

اتوکار: درساVIPبا(مانیتور شخصی)
پایانه صفه-کاوه

2 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت  مسافربرى بى تاى آبادان

آبادان -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان, زرین شهر, ایذه, لردگان, فولادشهر

جمعه

1399/10/26 ساعت 21:30

اتوکار: درساVIPبا(مانیتور شخصی)
پایانه صفه-کاوه

2 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت