قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آبادان

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
سفر خوبی داشته باشید

18 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر مجهز به مانیتور اختصاصی

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درسا مانیتوردار
مجهز به مانیتور اختصاصی

10 صندلی خالی

1,030,000 ریال

885,800 ریال
پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
سفر خوبی داشته باشید

19 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
گیتی پیما آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی مان نیوفس بامانیتور شخصی
06153255090/53320555

22 صندلی خالی

1,030,000 ریال

885,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت