قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آبادان

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

13 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درسا مانیتوردار
مجهز به مانیتور شخصی

8 صندلی خالی

850,000 ریال

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

14 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت