قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آبادان

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر مجهز به مانیتور اختصاصی

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درسا
مجهز به مانیتور اختصاصی

7 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

20 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
گیتی پیما آبادان

ترمینال آبادان -> شاهین شهر

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس مان نیو فیس مانیتوردار
06153255090/53320555

24 صندلی خالی

1,030,000 ریال

772,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت