قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آبادان

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

10 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> شیراز

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:30

اتوکار: درساVIP (با مانیتور شخصی)
تلفن: /09390037878/06153331212/09160631121

0 صندلی خالی

930,000 ریال

799,800 ریال
شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوگنبدان (گچساران )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:30

اتوکار: وی آی پی با(مانیتور شخصی )
undefined

3 صندلی خالی

930,000 ریال

799,800 ریال
شرکت مسافربرى رویال سفرآبادان

آبادان -> شیراز

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوگنبدان (گچساران )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:00

اتوکار: مارال مانیتوردار پایانه امیرکبیر-کاراندیش
امیرکبیر-کاراندیش

6 صندلی خالی

930,000 ریال

799,800 ریال
شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوگنبدان (گچساران )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی با(مانیتور شخصی )
undefined

0 صندلی خالی

930,000 ریال

799,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت