قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس آبادان به شیراز

شرکت مسافربری آریا سفرآسیا آبادان

آبادان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: وی ای پی

4 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: ولوو 44 نفره

30 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا۴۴

17 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: درساVIP (با مانیتورشخصی)
ضلع شمالی پایانه جایگاه 2 تلفن: 0615325510

5 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: وی ای پی همراه باشام

13 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
شرکت مسافربرى رویال سفرآبادان

آبادان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی همراه با غذای گرم
undefined

2 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
شرکت آسیا سفر آبادان

آبادان -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: vip 25

3 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت  مسافربرى بى تاى آبادان

آبادان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی همراه با غذای گرم
undefined

2 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: وی ای پی مانیتوردارباشام
undefined

12 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارال V I P

17 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال