شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوگنبدان (گچساران )

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:30

اتوکار: وی آی پی با(مانیتور شخصی )
undefined

18 صندلی خالی

930,000 ریال

799,800 ریال
شرکت مسافربری شماره یک آبادان

آبادان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوگنبدان (گچساران )

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی با(مانیتور شخصی )
undefined

15 صندلی خالی

930,000 ریال

799,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت