قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آبادان

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرلنگه

جمعه

1399/05/24 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

740,000 ریال

666,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> بندرعباس

%16 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرکنگان, بندرلنگه

جمعه

1399/05/24 ساعت 13:00

اتوکار: 25VIPنفره
تلفن: 06153331212 / 09160631121

11 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,092,000 ریال
شرکت مسافربری آریا سفرآسیا آبادان

آبادان -> بندرلنگه

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرکنگان

جمعه

1399/05/24 ساعت 13:30

اتوکار: MAN

37 صندلی خالی

740,000 ریال

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

بندرلنگه

جمعه

1399/05/24 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30

6 صندلی خالی

1,000,000 ریال

گیتی پیما آبادان

ترمینال آبادان -> بندرعباس

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرلنگه

جمعه

1399/05/24 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی مارال 30
0615325090/53320555

14 صندلی خالی

1,080,000 ریال

928,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت