قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آبادان

شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> یزد

شهرهای بین راهی

یاسوج (بویراحمد)

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا
تلفن:/09390037878/ 06153331212/09160631121

30 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> یزد

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

گچساران (دوگنبدان ), یاسوج (بویراحمد)

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 17:00

اتوکار: 25VIPنفره
جایگاه 2 تلفن: /09390037878/09160631121 / 06153331212

18 صندلی خالی

930,000 ریال

799,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت