قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آبادان

تک سفر آبادان

ترمینال آبادان -> عسلویه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
سفر خوشی داشته باشید

39 صندلی خالی

650,000 ریال

585,000 ریال
پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> عسلویه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
سفر خوشی داشته باشید

20 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا آبادان

ترمینال آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

عسلویه

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

8 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت مسافربرى سیروسفرآبادان

آبادان -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرلنگه, بندرکنگان, عسلويه

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا
09331594771 دفتر سیروسفر

21 صندلی خالی

650,000 ریال

520,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرلنگه, بندرکنگان, عسلويه

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا
ضلع شمالی ترمینال جایگاه 09390037878

36 صندلی خالی

650,000 ریال

520,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت