قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اندیمشک

آسیاسفر اندیمشک

اندیمشک -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا۲۵ ۰۶۱۴۲۶۲۳۲۰۴VIP
ترمینال

9 صندلی خالی

810,000 ریال

موسسه مسافربری آریا سفر آسیا اندیمشک

اندیمشک -> پایانه جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

استان قم, اراک, بروجرد

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیامارال وی آی پی۲۵نفره تخت شو(۰۹۳۸۸۰۰۷۲۲۷)

15 صندلی خالی

810,000 ریال

688,500 ریال
عدل اندیمشک

اندیمشک -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, تهران

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:45

اتوکار: vip درسا مانیتوردار۰۶۱۴۲۶۲۳۳۰۳

11 صندلی خالی

810,000 ریال

عدل اندیمشک

اندیمشک -> پایانه جنوب(تهران)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, بروجرد

شنبه

1398/12/10 ساعت 10:45

اتوکار: vip درسا مانیتوردار۰۶۱۴۲۶۲۳۳۰۳

11 صندلی خالی

810,000 ریال

648,000 ریال
موسسه مسافربری آریا سفر آسیا اندیمشک

اندیمشک -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

استان قم, اراک, بروجرد

شنبه

1398/12/10 ساعت 11:00

اتوکار: مانv.i.p*تخت شو۰۹۳۸۸۰۰۷۲۲۷

12 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت