شرکت رویال سفر ایرانیان اندیمشک

اندیمشک -> کرج

%21 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:45

اتوکار: * MARAL.VIP *(مجهز به صندلی تخت شو)**تلفن رزرو : ۰۹۰۲۴۵۱۴۰۲۹ - ۴۲۶۴۱۳۵۱
رزرو 06142641351

17 صندلی خالی

970,000 ریال

766,300 ریال
نماینده گیتی پیما ایران اندیمشک

اندیمشک -> کرج

%18 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 17:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره ۰۶۱۴۲۶۲۵۱۶۰
پايانه بزرگ

16 صندلی خالی

970,000 ریال

795,400 ریال
شرکت رویال سفر ایرانیان اندیمشک

اندیمشک -> کرج

%17 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:00

اتوکار: ***(MARAL.VIP) (مانیتور اختصاصی) *** (پورت USB جهت شارژ موبایل)( صندلی تخت شو ) (پذیرایی شام رایگان)*** *(تلفن رزرو: ۰۶۱۴۲۶۴۱۳۵۱ )
رزرو 06142641351

11 صندلی خالی

970,000 ریال

805,100 ریال
عدل اندیمشک

اندیمشک -> پایانه جنوب(تهران)

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, بروجرد

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:45

اتوکار: ولوو تک صندلی ۰۶۱۴۲۶۲۳۳۰۳
تلفن هماهنگی06142623303

12 صندلی خالی

970,000 ریال

679,000 ریال
شرکت رویال سفر ایرانیان اندیمشک

اندیمشک -> کرج

%21 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 20:00

اتوکار: ***(MARAL.VIP) (مانیتور اختصاصی) *** (پورت USB جهت شارژ موبایل)( صندلی تخت شو ) (پذیرایی شام رایگان)*** *(تلفن رزرو: ۰۶۱۴۲۶۴۱۳۵۱ )
رزرو 06142641351

15 صندلی خالی

970,000 ریال

766,300 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت