آسیاسفر اندیمشک

اندیمشک -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 09:15

اتوکار: درسامانیتوردارتخت شو مجهز به پورت یو اس پی
ترمینال

11 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
عدل اندیمشک

اندیمشک -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, بروجرد

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:00

اتوکار: مارال تختشو۰۶۱۴۲۶۲۳۳۰۳vip25

14 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
نماینده گیتی پیما ایران اندیمشک

اندیمشک -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 17:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره ۰۶۱۴۲۶۲۵۱۶۰
پايانه بزرگ

16 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
آسیاسفر اندیمشک

اندیمشک -> قزوین

شهرهای بین راهی

قم, اراک, کرج, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 17:15

اتوکار: اسکانیا۲۵ ۰۶۱۴۲۶۲۳۲۰۴VIP
ترمینال

13 صندلی خالی

970,000 ریال

همسفر چابکسواران اندیمشک

اندیمشک -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 18:00

اتوکار: مان VIP تخت شو۲۵ نفره پذیرایی تلفن دفتر۴۲۶۲۳۲۰۸-۰۶۱
ترمینال بزرگ شرکت همسفرچابکسواران

18 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت