قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اندیمشک

نماینده گیتی پیما ایران اندیمشک

اندیمشک -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, اراک

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 20:45

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره ۰۶۱۴۲۶۲۵۱۶۰
پايانه بزرگ

15 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
نماینده گیتی پیما ایران اندیمشک

اندیمشک -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, اراک

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: درسا مانيتوردار وی ای پی۲۵

14 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
نماینده گیتی پیما ایران اندیمشک

اندیمشک -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, اراک

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره ۰۶۱۴۲۶۲۵۱۶۰
پايانه بزرگ

16 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
پیک صبا اندیمشک

اندیمشک -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ( ۴۲۶۲۳۲۱۷-۰۶۱)

22 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
شرکت ایمن سفر ایرانیان اندیمشک

اندیمشک -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: vip تلفن رزو ۰۶۱۴۲۶۲۳۲۱۲

15 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت