قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایذه

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس 25نفره vipمارال
ارتباط مستقیم 09335168330 تخفیف ویژه 30 درصد

8 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس 25نفره vipمارال
ارتباط مستقیم 09335168330 تخفیف ویژه 30 درصد

25 صندلی خالی

500,000 ریال

عدل ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان 09131667871مستقیم با مدیرت

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس b9R
09167748933طاهری

25 صندلی خالی

680,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس 25نفره vipمارال
ارتباط مستقیم 09335168330 تخفیف ویژه 30 درصد

25 صندلی خالی

500,000 ریال

عدل ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان 09131667871مستقیم با مدیرت

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس b9R
09167748933طاهری

25 صندلی خالی

680,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت