قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال ایذه

ترابر بی تا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس مارال30نفره
ارتباط مستقیم09166363797

8 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیما ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

7 صندلی خالی

720,000 ریال

عدل ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی
09368344221چهارتنگی

23 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت