قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایذه

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس 25نفره vipمارال
ارتباط مستقیم 09335168330 تخفیف ویژه 30 درصد

7 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس 25نفره vipمارال
ارتباط مستقیم 09335168330 تخفیف ویژه 30 درصد

9 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس 25نفره vipمارال
ارتباط مستقیم 09335168330 تخفیف ویژه 30 درصد

9 صندلی خالی

500,000 ریال

عدل ایذه

پایانه ایذه -> تهران

شهرهای بین راهی

شاهین شهر 09131667871مستقیم با مدیرت

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
09167748933طاهری

44 صندلی خالی

580,000 ریال

پیک صبا ایذه

پایانه ایذه -> اصفهان vip

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک/
ارتباط مستقیم 09335168330 تخفیف ویژه 30 درصد

13 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت