قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس ماهشهر به تهران

پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
تلگرام peyksabamsi@52380110_5238011_52380113

32 صندلی خالی

760,000 ریال

تک سفر ماهشهر

پایانه ماهشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس بی9
061523-80228-80229تلفن رزرو بلیط

22 صندلی خالی

920,000 ریال

ترابر بی تا ماهشهر نمایندگی عدل

پایانه ماهشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس بی9
06152380047-///09169507550/////06152380087

20 صندلی خالی

920,000 ریال

شرکت ترابر بی تا نمایندگی ماهشهر

ماهشهر -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان ), اندیمشک

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:30

اتوکار: مارال وی ای پی
سرويس همراه با شام 09165240337

24 صندلی خالی

910,000 ریال

773,500 ریال
پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:15

اتوکار: اتوبوس مارال25نفره
تلگرام peyksabamsi@52380110_52380111_52380113

14 صندلی خالی

920,000 ریال

تک سفر ماهشهر

پایانه ماهشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس بی9
061523-80228-80229تلفن رزرو بلیط

17 صندلی خالی

920,000 ریال

شرکت ترابر بی تا نمایندگی ماهشهر

ماهشهر -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان ), تهران

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: مارال وی ای پی

21 صندلی خالی

910,000 ریال

773,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی