قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ماهشهر

پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
زدن ماسک درطول مسیرالزامی است

27 صندلی خالی

810,000 ریال

پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
زدن ماسک درطول مسیرالزامی است

27 صندلی خالی

810,000 ریال

پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
زدن ماسک درطول مسیرالزامی است

27 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران ماهشهر

ماهشهر -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, ایذه

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیاکلاسیک

16 صندلی خالی

850,000 ریال

آسیا سفر ماهشهر

ماهشهر -> پایانه کاوه (اصفهان )

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, ایذه

سه شنبه

1399/07/29 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا مارال کلاسیک

30 صندلی خالی

800,000 ریال

744,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت