قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ماهشهر

پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
تلفن09165167900_06152380111

20 صندلی خالی

1,030,000 ریال

پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تلفن09165167900_06152380111

26 صندلی خالی

810,000 ریال

آسیا سفر ماهشهر

پایانه ماهشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
09165224521-06152380223شماره تلفن جهت رزرو بلیط

20 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران ماهشهر

ماهشهر -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, ایذه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیاکلاسیک
دفتر:09167411012 ارسال بار:09014617661

16 صندلی خالی

850,000 ریال

عدل ماهشهر

پایانه ماهشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
09169507550//////////06152380047

23 صندلی خالی

1,030,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت