قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ماهشهر

پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
تلفن09165167900_06152380111

30 صندلی خالی

810,000 ریال

آسیا سفر ماهشهر

پایانه ماهشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
09165224521-06152380223شماره تلفن جهت رزرو بلیط

16 صندلی خالی

815,000 ریال

پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شاهین شهر

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
تلفن09165167900_06152380111

14 صندلی خالی

1,030,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت