قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ماهشهر

عدل ماهشهر

پایانه ماهشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

خرم اباد ویژه

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس بی9
09169507550///////////06152380047---

16 صندلی خالی

740,000 ریال

شرکت ترابر بی تا نمایندگی ماهشهر

ماهشهر -> تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:30

اتوکار: مارال vip تخت شو (-۰۹۱۶۵۲۴۰۳۳۷)
09165240337

16 صندلی خالی

740,000 ریال

592,000 ریال
پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

خرم اباد ویژه

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مارال25نفره
تلفن09165167900_06152380111

24 صندلی خالی

740,000 ریال

شرکت ترابر بی تا نمایندگی ماهشهر

ماهشهر -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان )

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 19:00

اتوکار: مارال vip تخت شو (-۰۹۱۶۵۲۴۰۳۳۷)
09165240337-06152380509

20 صندلی خالی

740,000 ریال

592,000 ریال
پیک صبا ماهشهر

پایانه ماهشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

خرم اباد ویژه

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس بی9

24 صندلی خالی

740,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت