شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اصفهان, یاسوج باسرویس تهران

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 15:00

اتوکار: مارال( ۳۰ نفره)

11 صندلی خالی

1,120,000 ریال

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اراک باسرویس تهران, بروجرد باسرویس تهران, خرم اباد باسرویس تهران, اندیمشک باسرویس تهران

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 15:30

اتوکار: مارال

29 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت