قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بهبهان

شرکت سفرسلامت بهبهان

بهبهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

رامهرمز

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 11:30

اتوکار: ولوو بی۱۲

23 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت سفرسلامت بهبهان

بهبهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

رامهرمز

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو بی۱۲

25 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت سفرسلامت بهبهان

بهبهان -> اهواز

شهرهای بین راهی

رامهرمز

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو بی ۷

35 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت