قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بهبهان

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

قائمیه (فارس ), نورآباد (فارس )

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال مسافربری بهبهان

34 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 22:30

اتوکار: مارال
ترمینال مسافربری بهبهان

34 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 23:00

اتوکار: مارال۲۵نفرهV.I.P مانیتوردار
ترمینال مسافربری بهبهان

23 صندلی خالی

515,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت