شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:30

اتوکار: مارال
ترمینال مسافربری بهبهان

0 صندلی خالی

260,000 ریال

شرکت پیک صبا درخشش بهبهان

بهبهان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:00

اتوکار: مارال۲۵نفرهV.I.P مانیتوردار
ترمینال مسافربری بهبهان

0 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت