قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرمشهر

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
خریدبلیط ازسایت بیتا خرمشهربا10% تخفیف

5 صندلی خالی

600,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
خرید بلیط فقط از سایت پیک صبا خرمشهر با 10 درصد تخفیف

22 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس درسا با مانیتور اختصاصی
خریدبلیط ازسایت بیتا خرمشهربا10%تخفیف

3 صندلی خالی

1,030,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان درسابامانیتوراختصاصی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس VIP وی آی پی
خرید بلیط فقط از سایت پیک صبا خرمشهر با 10% در صد تخفیف

8 صندلی خالی

1,030,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
خریدبلیط ازسایت بیتا خرمشهربا10%تخفیف

6 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت