قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال خرمشهر

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان درسابامانیتوراختصاصی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس VIP وی آی پی

5 صندلی خالی

1,300,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس درسا با مانیتور اختصاصی
خریدبلیط ازسایت تی بی تی خرمشهربا10%تخفیف

1 صندلی خالی

1,300,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

750,000 ریال

      تاریخ حرکت