قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرمشهر

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس VIP وی آی پی
همراه داشتن ماسک موقع سوارشدن الزامیست

9 صندلی خالی

1,030,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
همراه داشتن ماسک موقع سوارشدن الزامیست

16 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت