قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرمشهر

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> بروجرد

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
خریدبلیط ازسایت بیتا خرمشهربا10%تخفیف تلفن 53542988

18 صندلی خالی

480,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی تخت شو
خرید از سایت تی بی تی خرمشهر با 10%تخفیف

5 صندلی خالی

670,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرمشهر

خرمشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:15

اتوکار: وی آی پی
undefined

4 صندلی خالی

670,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرمشهر

خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:15

اتوکار: وی آی پی

5 صندلی خالی

670,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> همدان

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان )

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
خریدبلیط ازسایت بیتا حرمشهربا10%تخفیف تلفن 53542988

9 صندلی خالی

670,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت