قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرمشهر

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
خرید بلیط فقط از سایت پیک صبا خرمشهر با 10% درصد تخفیف

31 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

بروجرد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی تخت شو با مانیتوراختصاصی
خرید بلیط ازسایت بیتا خرمشهر با10%تخفیف تلفن 53542988

6 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرمشهر

خرمشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک, خرم آباد (لرستان ), بروجرد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:15

اتوکار: وی آی پی با مانیتور شخصی
undefined

4 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرمشهر

خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, خرم آباد (لرستان ), بروجرد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:15

اتوکار: وی آی پی با مانیتور شخصی
undefined

8 صندلی خالی

870,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> همدان

شهرهای بین راهی

بروجرد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
خریدبلیط ازسایت بیتا حرمشهربا10%تخفیف تلفن 53542988

0 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت