قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دزفول

ایران پیما دزفول

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

الیگودرز, ازنا, دورود

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 19:30

اتوکار: (اسکانیا کلاسیک)****بلوار۱۵خردادنبش دادگستری۰۹۳۷۳۱۹۰۶۰۲
بعداز پل جدید میدادن امام حسین بلوار15خرداد نبش دادگستری ایران پیما 06142421813 _09373190602

24 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت عدل دزفول- ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

الیگودرز, ازنا

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 20:00

اتوکار: MARAL .VIP (مانیتوراختصاصی) (مجهز به صندلی تخت شو) ترمینال بزرگ ابتدای جاده شمس آباد۴۲۲۸۴۳۱۵-۰۶۱ ۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱خانم حمدانی
ترمینال بزرگ شرکت عدل09165154592زارع

4 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت عدل دزفول- ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

الیگودرز, ازنا

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 22:00

اتوکار: MARALV.I.P (ترمینال۴۲۲۸۴۳۱۵-۰۶۱ ۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱خانم حمدانی
ترمینال بزرگ شرکت عدل06142284315زارع

6 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت آسیا سفر دزفول- ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

الیگودرز

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 23:00

اتوکار: MARAL V.I.Pمجهز به صندلی تخت شو (خانم حمدانی ۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱)
ترمینال بزرگ دزفول میدان موشک ابتدای جاده شمس آباد(42284024-061-09165062601)

20 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت